Субота, 06.06.2020, 19:12

Тарасівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Календар
«  Листопад 2011  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 0
Користувачів: 1
Діва
Головна » 2011 » Листопад » 19 » Стаття М.А. Лисенка "Створення школи традицій на Полтавщині"
00:41
Стаття М.А. Лисенка "Створення школи традицій на Полтавщині"
                                           
                                                       Постме­тодика. - 2011. - № 3(100). - С. 38-43

                                                                                                               ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

У статті висвітлено традиції та інновації загальноосвітніх навчальних закладів Пол­тавщини, подані відомості про роботу обласного семінару директорів інноваційних на­вчальних закладів Полтавської області "Школа майбутнього" з 2006 по 2011 рік.
 
 В статье освещены традиции и инновации общеобразовательных учебных заведений Полтавщины, поданы сведения о работе областного семинара директоров инновационных учебных заведений Полтавской области "Школа будущего" с 2006 по 2011 год.
 
Paper tells about traditions and innovations in secondary education institutions of Poltava re­gion, gives some notes about workshop of school directors "School of the Future" from 2006 to 2011 years.
 
 УДК 37.014(477.53)
                           СТВОРЕННЯ ШКОЛИ ТРАДИЦІЙ НА ПОЛТАВЩИНІ
   М. А. Лисенко
24 вересня 2010 року у приміщенні Київського міського будинку вчителя від­булося засідання Всеукраїнського клубу "Директор школи". У зібранні взяли участь працівники МОНМСУ, НАПН України, обласних управлінь освіти і на­уки, інститутів післядипломної педаго­гічної освіти, керівники навчальних зак­ладів із усіх регіонів України. У центрі обговорення була актуальна для сучасної освіти тема "Від традиційної школи до школи традицій". Робота клубу була зосе­реджена на таких питаннях: 1. Що ми маємо на увазі під поняттям "школа тра­дицій"? 2. Чим відрізняється традиційна школа від школи традицій? 3. Чи існу­ють традиції в управлінні навчальним закладом? 4. Інноваційні традиції: якими вони мають бути? 5. Як перетворити інно­вації на традиції? У своєму виступі "Наукова культура переходу від традиційної школи до шко­ли традицій" доктор психологічних наук, професор кафедри дистанційного навчан­ня Інституту заочного і дистанційного навчання Національного авіаційного уні­верситету Неоніла Антонівна Побірченко зазначила, що "традиція - це особливий процес, який забезпечує стабільність. Від старих традицій не варто відмовлятися", - вважає науковець. - "їх потрібно де­тально проаналізувати. Одні традиції слід продовжувати, у інші варто внести необ­хідні корекції, а замість деяких - запро­вадити нові" [5].
 
Звідки ж директор сіль­ської школи може отримати інформацію про інновації, які підвищать якість на­вчально-виховного процесу? Велике значення для впровадження ін­новацій у навчально-виховний процес, значний вплив на становлення та розви­ток школи традицій на Полтавщині ма­ють семінари директорів інноваційних навчальних закладів Полтавської області "Школа майбутнього". Такі семінари є скарбницею кращих педагогічних на­дбань шкіл Полтавщини із напрацьова­ною філософією школи майбутнього [1, 2].
 
                       Обласні семінари директорів інноваційних навчальних закладів Полтавської області —
                                                                   десять кроків до "школи майбутнього"
30 листопада 2011 року виповнюється 6 років від початку роботи постійно дію­чого обласного семінару директорів інно­ваційних навчальних закладів Полтав­ської області "Школа майбутнього". Із 2006 по 2011 рік проведено десять семіна­рів, на яких опрацьовувались актуальні для сучасних освітян теми. Проведені се­мінари є невичерпним джерелом педаго­гічних ідей, інноваційних проектів, досвіду підвищення якості навчально-виховно­го процесу, численних здобутків педаго­гічних колективів навчальних закладів.
 
                                                    
                                Учасники обласного семінару директорів інноваційних навчальних закладів
                                                                  Полтавської області «Школа майбутнього»
                                                                       (смт. Диканька, 14 квітня 2011 року)
    38


                                                                                                             ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 
 Участь у таких семінарах дає можли­вість вивчати, запроваджувати та поши­рювати найкращі надбання "шкіл май­бутнього". Від себе особисто та від імені всіх учасників хочу висловити подяку ор­ганізаторам семінару. Ними були: Ми­рошниченко В. І., кандидат педагогічних наук, доцент, начальник Головного уп­равління освіти і науки Полтавської обл­держадміністрації; Матвієнко П. І. (28.05.1946 - 23.10.2008), кандидат педа­гогічних наук, доцент, ректор ПОІППО; Зелюк В. В., кандидат педагогічних наук, ректор ПОІППО; Клепко С. Ф., доктор фі­лософських наук, доцент, проректор з на­укової роботи ПОІППО; Сиротенко Г. О., завідувач центру педагогічних інновацій та інформації ПОІППО; Гладка Т. І., ме­тодист центру педагогічних інновацій та інформації ПОІППО; Охріменко В. І. (05.03.1944 - 20.05.2008), завідувач ка­федри менеджменту освіти ПОІППО.
 
                         Теми семінарів директорів інноваційних навчальних закладів Полтавської області
                                                   "Школа майбутнього" з 2005 по 2011 рр.
Дата проведення: 30 листопада 2005 року.
Місце проведення: Новосанжарський НВК.
Директор навчального закладу: Решетило Микола Іванович.
Тема семінару: Упровадження педагогічних іннова­цій у навчально-виховний процес освітнього закладу як шлях до створення "Школи майбутнього".
Мета семінару: ознайомити директорів шкіл з інно­ваційними процесами в сучасному освітньому просторі, технологією здійснення інноваційної та експеримен­тальної діяльності; презентувати інноваційні пошуки пе­дагогічного колективу Новосанжарського НВК; залучи­ти керівників шкіл до експериментально-пошукової ро­боти із розробки моделей "школи майбутнього".
 
Дата проведення: 12 квітня 2006 року.
Місце проведення: Полтавський міський ліцей № 1 імені І. П. Котляревського.
Директор навчального закладу: Вергал Наталія Ар- кадіївна.
Тема семінару: Управління процесом упровадження інновацій як фактор створення "Школи майбутнього".
Мета семінару: ознайомити директорів шкіл з інно­ваційними процесами, управління ними в сучасному освітньому просторі та Полтавському міському ліцеї № 1 імені І. П. Котляревського в контексті створення "школи майбутнього"; презентувати досвід адміністрації ліцею № 1 із проблемами управління інноваційними пошука­ми педагогічного колективу; продовжити експеремен- тально-пошукову роботу із розробки моделей "школи майбутнього".
 
Дата проведення: 27-28 жовтня 2006 року.
Місце проведення: Карлівська гімназія імені Ніни Ге­расименко.
Директор навчального закладу: Рогодченко Ірина Остапівна.
Тема семінару: Вибір учнями освітніх маршрутів: екс­перимент і практика навчального закладу.
Мета семінару: презентувати результати експери­ментальної роботи педагогічного колективу Карлівської гімназії імені Ніни Герасименко щодо забезпечення рів­них можливостей у виборі учнями освітніх маршрутів; визначити та обговорити проблеми і стан розвитку інно­ваційних проектів у навчальних закладах області; стиму­лювати професійний та лідерський розвиток керівників навчальних закладів; ознайомити із проектом Міні­стерства освіти і науки, молоді та спорту України та представництва Всесвітнього банку "Рівний доступ до якісної освіти в Україні", спрямованого на підтримку ре­формування освіти в Україні.
 
Дата проведення: 20 квітня 2007 року.
Місце проведення: Обласний ліцей-інтернат для об­дарованих дітей із сільської місцевості імені А. С. Макаренка.
Директор навчального закладу: Шульга Володимир Іванович.
Тема семінару: Інноваційні ідеї та технології навчан­ня як основа створення "школи майбутнього".
Мета семінару: обговорення проблем експеримен­тально-пошукової діяльності щодо створення моделей "школи майбутнього", конкретизація її у формі практич­них рекомендацій, висвітлення теоретичного і практич­ного досвіду роботи директорів шкіл, які входять до скла­ду творчої групи із розробки інноваційних проектів; ак­туалізувати досвід роботи із реалізації ідей проекту "Школа майбутнього" в обласному ліцеї-інтернаті для обдарованих дітей із сільської місцевості імені А. С. Макаренка.
 
Дата проведення: 15 листопада 2007 року.
Місце проведення: Кременчуцький ліцей № 11.
Директор навчального закладу: Попович Наталія Олександрівна.
Тема семінару: Інноваційні процеси в Кременчуцько­му ліцеї № 11: теорія і практика.
Мета семінару: презентація інноваційних пошуків педагогічного колективу Кременчуцького ліцею №11; обговорення питання відповідності інноваційних проце­сів в освіті викликами сучасного суспільства, потребам молоді і розвитку освіти в регіоні.
 
Дата проведення: 15 листопада 2007 року.
Місце проведення: Кременчуцький колегіум № 25.
Директор навчального закладу: Москалик Тетяна Олександрівна.
Тема семінару: Інноваційні процеси в Кременчуцько­му колегіумі № 25: теорія і практика.
Мета семінару: презентація інноваційних пошуків педагогічного колективу колегіуму № 25 м. Кременчука; обговорення питання відповідності інноваційних проце­сів в освіті викликам сучасного суспільства, потребам молоді і розвитку освіти в регіоні.
 
Дата проведення: 15 квітня 2008 року.
Місце проведення: Розсошенська гімназія Полтав­ського району.
Директор навчального закладу: Тягнирядно Тетяна Павлівна.
Тема семінару: Управління процесом формування готовності педагога до здійснення інноваційної діяльнос­ті в контексті Державної цільової соціальної програми "Школа майбутнього" на 2007-2010 роки.
Мета семінару: розгорнути організаційно-методич­ну діяльність із експериментально-пошукової роботи сто­совно розробки моделей "школи майбутнього"; досліди­ти процес формування готовності педагога до здійснен­ня інноваційної діяльності в Розсошенській гімназії; озна­йомити керівників шкіл із інноваційними технологіями,

 ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ                                                                                                                        39 

                                                                                                                     ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

які впроваджуються в Розсошенській гімназії в контексті Державної цільової соціальної програми "Школа май­бутнього" на 2007-2010 роки; презентувати досвід ад­міністрації гімназії із проблеми управління інноваційни­ми пошуками педагогічного колективу.
 
Дата проведення: 17 жовтня 2008 року.
Місце проведення: Кобеляцька ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 імені О. Гончара.
Директор навчального закладу: Грінько Світлана Юріївна.
Тема семінару: Формування позитивного іміджу школи в контексті Державної цільової соціальної програ­ми "Школа майбутнього" на 2007 - 2010 роки.
Мета семінару: актуалізувати тему формування по­зитивного іміджу (образу) школи в контексті вимог часу, Державної цільової соціальної програми "Школа май­бутнього" на 2007 - 2010 роки; показати складові імід­жу освітньої установи та фактори формування унікаль­ності навчального закладу, особливості його життєдіяль­ності в управлінському аспекті; ознайомити керівників шкіл із змістовними компонентами іміджу Кобеляцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 імені О. Гон­чара; презентувати досвід адміністрації Кобеляцької за­гальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 імені О. Гонча­ра із проблеми управління процесом створення позитив­ного іміджу школи.
 
Дата проведення: 25 березня 2010 року.
Місце проведення: Комсомольська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 з поглибленим вивченням економіки і права.
Директор навчального закладу: Тягай Наталія Ана­толіївна.
Тема семінару: Філософія школи майбутнього.
Мета семінару: ознайомити директорів інновацій­них навчальних закладів із досвідом створення стратегії і плану розвитку моделі "школи майбутнього" в Комсо­мольській загальноосвітній школі № 1 із поглибленим вивченням економіки і права.
 
Дата проведення: 14 квітня 2011 року.
Місце проведення: Диканська гімназія імені М. В. Го­голя.
Директор навчального закладу: Горячун Надія Євгеніївна.
Тема семінару: Інноваційний розвиток різноманіт­ності навчального середовища учнів.
Мета семінару: ознайомити директорів інновацій­них навчальних закладів із досвідом створення іннова­ційного навчального середовища учнів у Диканській гім­назії імені М. В. Гоголя, вивчити стан і перспективи роз­витку процесу створення моделей "школи майбутнього" керівниками інноваційних навчальних закладів.
 
                                                      "Школа майбутнього" на районному рівні
 Традицію проведення семінарів перейня­ли на районному рівні - 1 грудня 2010 ро­ку до 5-ої річниці постійно діючого облас­ного семінару директорів інноваційних навчальних закладів Полтавської області "Школа майбутнього" у Тарасівській ЗОШ І-ІІІ ступенів був проведений районний се­мінар директорів, на якому було висвітле­но творчі здобутки кращих шкіл проекту.
Тема семінару: "Упровадження іннова­ційних технологій та творчих проектів учителів школи із метою підвищення рів­ня навчально-виховного процесу".
Мета семінару: презентувати інновацій­ні пошуки педагогічного колективу Тарасівської ЗОШ І-ІІІ ступенів щодо впрова­дження інноваційних технологій та твор­чих проектів учителів школи; ознайомити учасників семінару із матеріалами облас­них семінарів директорів інноваційних навчальних закладів Полтавської області 2005 - 2010 років.
 
На високому рівні було презентовано творчі проекти: 1. Громадський огляд знань у початко­вій школі (учитель початкових класів Олексієнко Н. В.); 2. Витвори кулінарного мистецтва із хліба (учитель біології Лисенко Н. К., класні керівники 1 - 11 класів); 3. Хліб - всьому голова (виховний захід у музеї історії хліба, технологія: клас-родина, учитель початкових класів Волик Т. В.); 4. Використання учнівських проектів на уроці англійської мови (учитель англій­ської мови Пісня Т. І.); 5. Використання рольової гри з елемен­тами дискусії і психологічного досліджен­ня на уроці української літератури (учи­тель української мови і літератури Редь­ка Н. О.); 6. Прес-конференція на уроці алгебри в 7 класі (учитель математики Тодорова Н. В.); 7. Учнівська адміністрація школи (уч­нівський директор школи Олексієнко О. В.); 8. Майстер-клас. Еколого-натуралістичне виховання в контексті профільної осві­ти (учитель біології Лисенко Н. К.); 9. Змагання між класами школи у на­вчально-виховному процесі (директор школи Лисенко М. А.).
 
                                                                  Традиції "шкіл майбутнього"
Названі вище навчальні заклади част­ково уже є школами майбутнього. Про ко­жен із них можна говорити дуже багато, але оскільки роботу постійно діючого об­ласного семінару директорів інноваційних навчальних закладів Полтавської області "Школа майбутнього" було розпочато на базі Новосанжарського навчально-вихов­ного комплексу, то хотілося б більше ува­ги приділити саме цьому закладу [4]. Із кожним навчальним роком зберіга­ються і примножуються традиції Новосан­жарського НВК. Це - посвята у гімнази­сти, шкільний огляд-конкурс кращих ху­дожніх колективів, зустрічі із випускни­ками минулих років, відзначення Дня на­уки, проведення свята "Ми діти твої, Ук­раїно", Дня здоров'я, зустрічі учнів школи із американськими викладачами та сту­дентами, участь учнів 9-10 класів у від­бірних конкурсах для направлення на нав­чання в США, проведення загальношкільних конкурсів "Міс школи" і "Містер шко-

       40


                                                                                                                   ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ли", участь в обласному конкурсі Малої академії наук та інші. Новосанжарський НВК має значні мето­дичні надбання: 1. Реалізація нестандартних підходів до навчання непідготовленому мовленню як засобу спілкування англійською мовою (автор - учитель англійської мови Мо­роз В. А.); 2. Застосування інтерактивних техноло­гій при вивченні курсу "Громадська осві­та" та інтеграція набутих знань у суспіль­ні дисципліни (автор - учитель історії Скирта Н. М.); 3. Використання інноваційних методів і прийомів навчання із метою активізації пізнавальної діяльності молодших школя­рів у навчально-виховному процесі (автор - учитель початкових класів Калантиря Г. І.); 4. Новосанжарський НВК - член Євро­пейської мережі шкіл зміцнення здоров'я. Педагоги закладу є членами асоціації учителів-новаторів "Нова доба", беруть участь у роботі міжнародного проекту "Рівний - рівному". Новосанжарський НВК завжди гостин­но зустрічає гостей. Мені поталанило три рази бути в цьому храмі науки, і кожний раз я для себе відкриваю нові педагогічні здобутки: 1. Для всебічного розвитку учня в шко­лі працюють факультативи та спецкурси: "Культура життєвого самовизначення", "Моя економіка", "Вчимося бути громадя­нами", "Основи валеології". 2. Плідно діє в школі наукове товари­ство учнів, валеологічний, спортивний клуби, клуб "Дебати", КВК, ЮІР. 3. Школа забезпечує професійну підго­товку випускників із таких напрямків: во­дії вантажних автомобілів категорії "С", майстри художньої вишивки, швеї. 4. Центром естетичного розвитку та творчого вдосконалення є зразковий дитя­чий вокально-хореографічний ансамбль "Веселка". 5. Про основні події, які відбуваються в школі, батьки, громадськість району можуть дізнатися із радіопередачі "Шкільна орбіта", що виходить в ефір два рази на місяць. 6. Усі школярі носять учнівські значки (дизайн розробили діти). Учні гімназійних класів мають залікові книжки, де не лише виставляються семестрові та річні оцінки, а й записуються подяки, інші моральні за­охочення. 7. Новосанжарський НВК видає газету "Шкільні вісті". 8. Навчально-виховний комплекс має гімн, прапор, емблему.
 
 Не можу не згадати обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей із сільської місцевості імені А. С. Макаренка. Із цього навчального закладу я запозичив для своєї школи ідею учнівських трудових об'єд­нань та виробничих бригад, а також ідеї щодо організації учнівського самовряду­вання. Обласний ліцей-інтернат для обда­рованих дітей із сільської місцевості імені А. С. Макаренка надзвичайно багатий сво­їми традиціями. Уже нині ліцей є школою традицій, школю майбутнього.
 
Хотілося б сказати декілька слів про ін­ші презентовані на проекті "Школа май­бутнього" навчальні заклади.
Полтавський міський ліцей № 1 імені І. П. Котляревського (директор Вергал Наталія Аркадїївна).
Традиції навчального закладу: 1. Інноваційні методи навчання учнів на уроках математики, інформати­ки, української мови, біології. 2. Методи­ка використання інтерактивних дошок на уроках.
 
 Карлівська гімназія імені Ніни Гераси­менко (директор Рогодченко Ірина Оста­півна).
Традиції навчального закладу: 1. Панорама фрагментів уроків із викорис­танням інтерактивних методів навчання, рольових та ділових ігор, технології пов­ного засвоєння знань на уроці, уроків до­слідження, розвитку аналітичного та кри­тичного мислення, формування графічних навичок письма в зошитах в одну лінію, асоціативний аналіз художніх творів та впровадження асоціативно-рефлекторної технології. 2. Показові заняття в зразковій студії образотворчого мистецтва (писанкарство, карлівський розпис). 3. Показове засідання членів учнівського парламенту, батьків на тему: "Наша гімназія - школа рівних можливостей".
 
Кременчуцький ліцей № 11 (директор Попович Наталія Олександрівна).
Традиції навчального закладу: 1. "Академія досві­ду" Кременчуцького ліцею № 11. Тренінг: а) "Формування лідерської компетентності для життя в інноваційному суспільстві"; б) проект "Формування моделі лідера"; в) проект "Шляхи формування лідера". 2. Майстер-класи із досвіду роботи вчите­лів ліцею із формування лідерської компе­тентності із використанням технологій: "інтерактивного навчання", "навчання як дослідження", "створення ситуації успі­ху", "проблемного навчання", "проектної" технології. 3. Панорама глобально-орієнто­ваних інтегрованих уроків із використан­ням розвитку асоціативного, глобального, логічного, дивергентного, емоційного ми­слення; 4. Вияв активної громадянської позиції лідера. Молодіжна акція "Україна - світ: крокуємо разом".
 
 Кременчуцький колегіум № 25 (дирек­тор Москалик Тетяна Олександрівна).
Тра­диції навчального закладу: 1. Презентація роботи профільних груп: "Профільна осві­та - вимога сучасності"; 2. Презентація роботи журналістської групи. Проект "Журналістика - володарка думок".

ПОСТМЕТОДИКА, № 3 (100), 2011                                                                                                               41


                                                                                                                   ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 Розсошенська гімназія Полтавського району (директор Тягнирядно Тетяна Пав­лівна).
 Традиції навчального закладу: 1. Засідання центру дитячої дипломатії "Юність". 2. Діяльність центрів розвитку: навчальний центр "Ерудит", правовий центр "Феміда", центр "Здоров'я", еколо­гічний центр "Адоніс", естетичний центр "Природа і фантазія", агрооб'єднання "Агросвіт", бізнес-центр "Шанс", літературно-музичний театральний центр "Дивослово", історико-географічний центр "Пошук", прес-центр "Сполох", центр національного відродження "Криниця мого краю".
 
Кобеляцька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 імені О. Гончара (директор Грінько Світ­лана Юріївна).
Традиції навчального за­кладу: 1. Створення системної технології формування іміджу сучасної школи. 2. Презентація веб-сайту школи. 3. Пред­ставлення локальних інноваційних техно­логій за профілями навчання: філологіч­ний, природничо-математичний (панорама фрагментів уроків). 4. Презентація систе­ми виховної роботи: "Розвиток соціальної активності школярів". 5. Майстер-клас у рамках проекту "Школа лідера" - "Стань творцем свого життя".
 
 Комсомольська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 із поглибленим вивченням економіки і права (Тягай Наталія Анатоліївна).
Тради­ції навчального закладу: 1. Школа і соці­альне оточення. Співпраця закладу із гро­мадськими організаціями міста. 2. Роль батьківської громадськості у визначенні стратегічних орієнтирів освітньої галузі м. Комсомольська. 3. "Учитель школи майбутнього - філософія образу". Техноло­гія альтернативних сценаріїв. "Учень школи майбутнього - який він?". Техно­логія "Дерево цілей".
 
                                                
                                                                      Тарасівська ЗОШ І-ІІІ ступенів
                                                          Гребінківського району Полтавської області
 
  Ласкаво запрошую до Тарасівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Гребінківського району Пол­тавської області!
Хочу також стисло розпо­вісти про ті її традиції, які стабільно дають високі результати в навчально-вихов­ному процесі.
                  Тарасівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Гребінківського району Полтавської області та її традиції
 
 Тарасівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Гребін­ківського району Полтавської області (ди­ректор Лисенко Микола Андрійович).
Тра­диції та здобутки навчального закладу: 1. Розроблено систему вивчення, по­стійно відбувається упровадження та по­ширення передового педагогічного досві­ду: виготовлення відеофільмів та брошур про кращий педагогічний досвід; запро­вадження його елементів для розробки власних інноваційних проектів учителів школи; поширення досвіду на районних методичних об'єднаннях, нарадах. Своєрідною традицією стало регулярне поповнення медіатеки школи відеоматеріалами. Важливим засобом покращення навчально-виховного процесу є викори­стання відеозйомки, зокрема, в роботі ме­тодичних об'єднань, на педагогічних ра­дах та загальношкільних заходах, у робо­ті із батьками, на виховних годинах, у ді­яльності учнівського самоврядування [5]. Близько І0 років у школі працює відеогурток та гурток журналістики. Шкільна медіатека Тарасівської ЗОШ I - III ступенів Гребінківської районної ради Полтавської області містить сотні гігабайт створених власноруч відеофільмів передо­вого педагогічного досвіду: відеофільмів та відеозаписів заходів шкільного, районного, обласного та всеукраїнського рівнів. Важ­ливе місце в медіатеці займає підрозділ "Школа майбутнього" на Полтавщині". По кожному із навчальних закладів-"шкіл майбутнього" створено відеофільми такої тематики: 1. Презентація навчального за­кладу. 2. Екскурсія по школі та перегляд виставки методичних надбань педагогічно­го колективу. 3. Майстер-класи, презента­ція передового педагогічного досвіду, педтехнологій та педагогічних інновацій. 4. Відеозаписи уроків та виховних заходів. 5. Огляди художньої самодіяльності. 6. Під­ведення підсумків семінарів. 2.  Учнівська виробнича бригада "Буря­чок" та трудові об'єднання школярів. Ре­зультати: а) III місце на Всеукраїнському зльоті учнівських виробничих бригад та трудових об'єднань школярів у м. Луцьк 24-25 вересня 2009 року; б) прибутки ді­яльності учнівської виробничої бригади та трудових об'єднань учнів школи щорічно становлять 15 - 20 тисяч грн., що дало можливість значно зміцнити матеріально- технічну базу школи, здешевити харчу­вання учнів та здійснити художнє оформ­лення школи; в) докорінно змінилося став­лення учнів до праці; 3. Розроблено ефективну систему робо­ти шкільного музею історії хліба. Резуль­тати: перемоги, численні нагороди на об­ласних конкурсах та всеукраїнських зльо-

        42


                                                                                                              ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

тах у м. Києві в еколого-натуралістичному центрі "Хліб очима дітей". 4. Розроблено та удосконалено учнів­ське самоврядування, в основі якого - уч­нівська адміністрація школи зі своїми по­садовими обов'язками та планами роботи. Результати: успішно працюють учнівська відео-студія, гурток журналістики, радіогазета, газета "Шкільні вісті". 5. Упроваджено змагання між класами школи з навчально-виховного процесу. З'явилася позитивна мотивація в учнів, учителів та батьків, значно зріс рівень навчально-виховного процесу в школі. 6. Традиційно проводиться День науки, шкільний фестиваль методичних ідей (І час­тина - презентація передового педагогічно­го досвіду. ІІ частина - презентація мето­дичних ідей учителів школи), творчі звіти учителів школи, запроваджено рейтингову систему оцінки результативності діяльнос­ті педагогічних працівників, розроблено систему громадського контролю знань уч­нів початкової школи тощо. 7. Велика увага приділяється залучен­ню коштів для зміцнення матеріально-тех­нічної бази школи: 1. У 2009 році вико­ристано 250 тис. грн. для реконструкції центрального входу, ремонту внутрішніх туалетів, роздягальні, душових, спортив­ного залу тощо. 2. У 2010 році використа­но 45 тис грн. для зміцнення матеріально- технічної бази школи: придбано відеотехніку (дві сучасні цифрові відеокамери, мультимедійний проектор, екран, нетбук), хімічні реактиви для кабінету хімії та уна­очнення для кабінету біології, проведено капітальний ремонт даху газової котельні, придбано музичне обладнання (акустичну систему, звуковий підсилювач, мікшер, мікрофони, "світломузику") тощо [1].
 
                                       
                                  Презентація музею історії хліба Тарасівської зОШ І-ІІІ ступенів
                                            Гребінківського району Полтавської області на святі
                                                             " Обжинки у Гребінківському районі"
                                                                    (м. Гребінка, 21 серпня 2011 р.)
 
Хоча Тарасівська ЗОШ І-ІІІ ст. Гребінківського району Полтавської області є не­великою сільською школою, але педагогіч­ному колективу вдалося створити своєрідну школу традицій. Значною мірою цьому сприяли обласні семінари директорів інно­ваційних навчальних закладів Полтав­ської області "Школа майбутнього". Хочу висловити подяку педагогічним колекти­вам навчальних закладів, здобутки яких вплинули на формування і розвиток тра­дицій Тарасівської школи. Це Кремен­чуцький ліцей № 11 (формування лідер­ських якостей), Кременчуцький колегіум № 25 (розвиток традицій журналістики в школі), обласний ліцей-інтернат для обда­рованих дітей із сільської місцевості імені А. С. Макаренка (робота наукових това­риств та учнівських трудових об'єднань), Розсошенська гімназія Полтавської район­ної ради Полтавської області (розвиток уч­нівського самоврядування), Кобеляцька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 імені О. Гончара (формування позитивного іміджу школи). Усі ці надбання допомагають зробити на­вчально-виховний процес у нашому на­вчальному закладі більш якісним, голов­ним показником чого є успіх учнів нашої школи. Ми пишаємося Олександром Ли­сенком, Олександром Швидченком, Сергі­єм Лисенком, які стали чемпіонами Укра­їни в легкоатлетичних змаганнях, Наталією Піснею та Сергієм Кутеповим - пере­можцями всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів. Педагогічний колектив Тарасівської ЗОШ І-ІІІ ступенів і надалі продовжує пра­цювати в напрямку - від традиційної шко­ли до школи традицій. І хоч це тривалий і трудомісткий процес, ми намагаємося зро­бити постійне покращення навчально-ви­ховного процесу у нашій школі традицією.
 
                                                                        ЛІТЕРАТУРА
 1. Інноваційний розвиток різноманітності навчального середовища учнів: збірник ста­тей / [упорядник Г. О. Сиротинко] - Полта­ва : ПОІППО, 2011. - 80 с.
 2. Сиротенко Г. О. Філософія школи май­бутнього. Робочі матеріали для обласного се­мінару директорів інноваційних навчальних закладів області / Г. О. Сиротенко. - Полта­ва : ПОІППО, 2010. - 30 с.;
 3. Створення середовища, адаптованого до потреб розвитку особистості. / [Упорядни­ки: Войтенко Б. І., Рогодченко І. О.]. - Кар- лівка, 2006. - 67 с. 
 4. Охріменко І. В. Менеджер освіти: вимо­ги до управлінської культури та професійної компетенції / І. В. Охріменко. - Полтава : ПОІППО, 2006. - 52 с. 
5. Матеріали обласних семінарів директо­рів інноваційних навчальних закладів Пол­тавської області "Школа майбутнього", засі­дань Всеукраїнського клубу "Директор школи" (з медіатеки тарасівської ЗОШ І-ІІІ ст. Гре­бінківського району Полтавської області).
 
Стаття надійшла в редакцію 20.09.2011 ■ Бібліографічний опис цієї статті: Лисенко М. А. Створення школи традицій на Полтавщині / М. А. Лисенко // Постме­тодика. - 2011. - № 3(100). - С. 38-43.

ПОСТМЕТОДИКА, №3(100), 2011                                                                                                               43


Переглядів: 1744 | Додав: Діва | Рейтинг: 3.0/2
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: